Contact en Bestuur

Lesrooster 2019

Vakanties en andere data
 
Contributie

Naast het lidmaatschapsgeld van SVI betaald een lid ook KNGU-bondscontributie, te weten: t/m 15 jaar 5,50 en vanaf 16 jaar 6,75 per kwartaal.
Deze betalingen worden tesamen per kwartaal geïnd.

ContributieSVI lidm.
per maand
SVI incl.KNGU
per kwartaal
  Jeugd 10,5037,00
 Selectie met les op donderdag 17,5058,00
 Selectie met les op maandag
 en op donderdag27,0086,50
 Volwassenen 14,0048,75

Een tweede sportactiviteit bij SVI is Euro 10,50 per maand

Betalen lidmaatschap uitsluitend via een machtiging. U krijgt bij inschrijving op papier een machtigingsformulier in te vullen. Als in onderstaand email-formulier gebruikt geeft u daarmee aan aan accoord te gaan met deze regeling.
De contributies worden per kwartaal geïnd.


 
Aanmelden / Opzeggen

NIJNTJE beweegdiploma
Jvan Otterloo Gzn   20190823