Contact en Bestuur

Lesrooster 2019

Vakanties en andere data
 
Contributie
 
Aanmelden / Opzeggen

Aanmelden als nieuw lid kan tijdens de les. Of door: aanmeldformulier downloaden en opslaan op uw PC. Vervolgens invullen en terug e-mailen. (Eerst afdrukken op papier, invullen met pen en dan opsturen kan ook.) Ook bij de leiding kan een aanmeldingsformulier verkregen worden.
Na de aanmelding ontvangt u van de vereniging een schriftelijke bevestiging.
Het is mogelijk om twee keer gratis een proefles te nemen.
SVI is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Deze unie organiseert o.a. de turnwedstrijden. Tevens zijn alle gymnasten en vrijwilligers via de KNGU verzekerd. De contributie voor de KNGU wordt ook per kwartaal geïnd, samen met de SVI-contributie.

Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris van SVI en graag met vermelding van redenen. Omdat het lidmaatschap per kwartaal wordt berekend, dient uiterlijk één maand voorafgaande van het nieuwe kwartaal te worden opgezegd.
NIJNTJE beweegdiploma
Jvan Otterloo Gzn   20190823