Contact en Bestuur

Voorzitter Algemeen lid
mw. S. Jansen mw. A. Dozeman
Nieuweweg 49, 9695 EJ BWolde Oudeschanskerweg 4, 9695 XC BWolde
T 06 22091633 T 06 14864590
E voorzitter@svi-bellingwolde.nl E ariennedozeman@gmail.com
 
Secretaris Algemeen lid
mw. E.J. Bieleveld-Staalstra hr. J. van Otterloo
Heemhof 9, 9695 AZ BWolde Sportweg 7 9695 EB BWolde
T (0597) 532348 T (0597) 531797
E info@svi-bellingwolde.nl E webm@svi-bellingwolde.nl
 
Penningmeester Algemeen lid
mw. N. den Haak mw. D. Kaput-Stukje
Sportweg 66a, 9695 EC BWolde Hoofdweg 6, 9695 AK BWolde
T 06 22424402 T (0597) 532993
E penningmeester@svi-bellingwolde.nl E dinakaput@hotmail.com
 
Ledenadministratie Algemeen lid
mw. M. Koorn
Kanaaldijk WZ 3, 9695 VA BWolde     vacant
T (0597) 785608
E ledenadministratie@svi-bellingwolde.nl

Gezocht: secretaris
Als secretaris ben je deel van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij/zij is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij het aanspreekpunt binnen de vereniging.
Een belangrijke functie dus! Ben je bereid deze werkzaamheden op je te nemen en een aantal uren per maand te besteden aan de vereniging? Neem contact op met de voorzitter: Sylvia Jansen 0622091633 of voorzitter@svi-bellingwolde.nl

De KNGU heeft vertrouwenscontactpersonen, die benaderbaar zijn in geval van ongepast gedrag dat plaatselijk niet bespreekbaar is.


 
Lesrooster 2023 Q1,2
 
Vakanties 2023
 
Contributie
 
Aanmelden / Opzeggen
 
NIJNTJE beweegdiploma

Jvan Otterloo Gzn   2023+139