Contact en Bestuur

Voorzitter Algemeen lid
mw. S. Jansen hr. J. Edens
Nieuweweg 49, 9695 EJ BWolde Hamsterweg 4, 9695 XD BWolde
T 0622091633 T (0597) 655245
E voorzitter@svi-bellingwolde.nl E j.edens@uwnet.nl
 
Secretaris Algemeen lid
mw. E.J. Bieleveld-Staalstra hr. J. van Otterloo
Heemhof 9, 9695 AZ BWolde Sportweg 7 9695 EB BWolde
T (0597) 532348 T (0597) 531797
E info@svi-bellingwolde.nl E webm@svi-bellingwolde.nl
 
Penningmeester Algemeen lid
mw. M. Werkman-Kapper mw. D. Kaput-Stukje
Kanaaldijk OZ 19, 9695 VC BWolde Hoofdweg 6, 9695 AK BWolde
T (0597) 531614 T (0597) 532993
E margreetkapper@hotmail.com E dinakaput@hotmail.com
 
Ledenadministratie Algemeen lid
mw. M. Koorn mw. A. Dozeman
Kanaaldijk WZ 3, 9695 VA BWolde Oudeschanskerweg 4, 9695 XC BWolde
T (0597) 785608 T 0614864590
E ledenadministratie@svi-bellingwolde.nlE ariennedozeman@gmail.com

Gezocht:
Mensen die het bestuur van SVI willen versterken, ter opvolging van 2 algemene bestuursleden.
Als algemeen bestuurslid woon je de bestuursvergaderingen bij (ca. 6x per jaar). En daarnaast beurtelings bezoeken van een bijeenkomst in het Huis van de Sport, zomaar eens binnen lopen bij een les, het bemensen van onze stand op de kerstmarkt en/of werk je mee aan een project zoals de uitvoering in februari.
Doordat we met een bestuur van 8 personen zijn, kunnen we de taken goed verdelen en blijft de tijdsbesteding beperkt.

Wil je op deze wijze jouw steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat onze vereniging haar sportaanbod kan blijven aanbieden, neem dan contact op met de voorzitter of stuur een mail aan:
info@svi-bellingwolde.nl.


 
Lesrooster 2023 Q1,2
 
Vakanties 2023
 
Contributie
 
Aanmelden / Opzeggen
NIJNTJE beweegdiploma

Jvan Otterloo Gzn   2023+002