Contact en Bestuur
 
Lesrooster 2024
 
Vakanties 2024 Q1,Q2
 
Contributie

Naast het lidmaatschapsgeld van SVI betaald een lid ook KNGU-bondscontributie, te weten: t/m 15 jaar 6,90 en vanaf 16 jaar 8,50 per kwartaal.
Deze betalingen worden tesamen per kwartaal geïnd.

ContributieSVI lidm.
per maand
SVI incl.KNGU
per kwartaal
  Jeugd 11,0039,90
 Selectie met les op donderdag 18,5062,40
 Selectie met les op maandag en op donderdag
  28,5092,40
 selectie-leden mogen ook op de gewone dinsdag-les komen
 Volwassenen 14,5052,00

Een tweede sportactiviteit bij SVI is Euro 11,00 per maand

Betalen lidmaatschap uitsluitend via een machtiging. U krijgt bij inschrijving op papier een machtigingsformulier in te vullen. Als in onderstaand email-formulier gebruikt geeft u daarmee aan aan accoord te gaan met deze regeling.
De contributies worden per kwartaal geïnd.


 
Aanmelden / Opzeggen
 
NIJNTJE beweegdiploma

Jvan Otterloo Gzn   2024+144