Contact en Bestuur
 
Lesrooster 2024
 
Vakanties 2024 Q1,Q2
 
Contributie
 
Aanmelden / Opzeggen

Aanmelden als nieuw lid kan tijdens de les of on-line hier Bij de leiding kan een aanmeldingsformulier op papier verkregen worden.
Na de aanmelding ontvangt u van de vereniging een schriftelijke bevestiging.
Het is mogelijk om twee keer gratis een proefles te nemen.
SVI is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Deze unie organiseert o.a. de turnwedstrijden. Tevens zijn alle gymnasten en vrijwilligers via de KNGU verzekerd. De contributie voor de KNGU wordt ook per kwartaal geïnd, samen met de SVI-contributie.

Opzeggen kan schriftelijk bij de secretaris van SVI of middels een e-mail. Graag met vermelding van redenen. Omdat het lidmaatschap per kwartaal wordt berekend, dient uiterlijk één maand voorafgaande van het nieuwe kwartaal te worden opgezegd.


 
NIJNTJE beweegdiploma

Jvan Otterloo Gzn   2024+144